Onze vereniging heeft sinds 1 januari 2009 de ANBI Ė status,  Fiscaalnr. 8050.56.816

Hierdoor behoeft bij het ontvangen van schenkingen en legaten uit erfenissen de ontvangende partij (VPG) geen schenkings- en/of erfbelasting af te dragen. Tevens is de schenking aftrekbaar van de belasting.

 

De vereniging stelt zich tot doel het laten paard- en ponyrijden door mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking in een hiervoor geschikte omgeving. Een en ander zoals uitgebreider ook in de statuten van de VPG Opmeer is omschreven.
Er wordt naar gestreefd om alle ruiters en amazones hippische vaardigheden bij te brengen.
Zelfstandigheid tijdens het paardrijden wordt gestimuleerd maar is geen vereiste.
Er zal altijd gekeken worden naar de individuele mogelijkheden van de ruiter/amazone.
De VPG Opmeer erkent de individuele vaardigheidsgrenzen van haar leden en vindt het sociale- en recreatieve aspect van het paardrijden minstens net zo belangrijk.

Er wordt op vrijdagavond lesgegeven in Manege Warnaar te Oude Niedorp.

We rijden in een commerciŽle manege. De contributie bedraagt Ä 40,- per maand en is niet toereikend om de lessen te kunnen betalen. Dit is een bewuste keuze van het bestuur. Zo blijft de sport voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar.
Vandaar het werven van donateurs en sponsoren.

Naast het recreatieve/sociale aspect staan ook het psychosociale/pedagogische aspect en de therapeutische waarde van het paardrijden voorop, oftewel de 3 belangrijke aspecten van het paardrijden.

Het recreatieve/sociale aspect:
- Het hebben van een sport en daardoor bij een club horen
- De mogelijkheid van het lichamelijk afreageren
- Plezier en gezelligheid, ook tijdens extra activiteiten
- Ontspanning

Het therapeutische aspect:
- ergotherapie: ruimtelijke oriŽntatie, sensorische integratie
- logopedie: opdrachten moeten worden begrepen en doorgegeven,
er moet tegen het paard/begeleiders e.a. gesproken worden
- fysiotherapie: het trainen van algehele en lokale spierkracht, uithoudingsvermogen en mobiliteit
(B.v. verbeteren van evenwicht, oog/hand coŲrdinatie, hoofd-, romp- en-zitbalans,
tonusnormalisatie, doorbloeding verbeteren etc.)

Het psychosociale/pedagogische aspect:
- Contact met dieren en leeftijdsgenoten
- Contact tussen mensen met en zonder beperking
- Het bevorderen van het zelfbewustzijn, zelfstandigheid en het overwinnen van faalangst
- Verantwoordelijkheid leren dragen (paard en harnachement)
- Het uitlokken van activiteit van de ruiter (zonder actie geen reactie bij het paard)
- Het op een natuurlijke manier kunnen voortbewegen
- Aandacht niet alleen op jezelf maar ook op anderen richten

De vereniging maakt, naast de eigen instructeurs en begeleiders, ook gebruik van interne en externe professionals zoals een fysiotherapeute, die de ruiters kan begeleiden en een orthopedagoog die, desgevraagd of verlangd, ruiters, instructeurs, ouders en/of begeleiders kan adviseren.

De vereniging beschikt over een eigen tillift, rolstoelopgang en speciale hulpmiddelen om het rijden mogelijk te maken, zoals speciale zadels, teugels, beugels, opstaphulpmiddelen etc.

Een sterk punt van de vereniging is tevens het bevorderen van integratie tussen mensen met en zonder een beperking. Verschillende ruiters stromen door naar de reguliere lessen op de manege, en nog meer ruiters nemen deel aan de reguliere dressuur-, spring- en carrouselwedstrijden.