Besten allemaal .
de VPG wetstrijden  zijn alweer geweest .
het was een heel leuk en gezellig binnen  en buiten regenden het .
we heb heel wat mooie proeven gezien  en ook wat terechte winnaars   en winnaressen
met dank aan allen begeleider die er  waren  op hun vrij zondag  tijd voor ons vrij  ge maakt hebben
het  rat van avontuur  had   weer heel leuken prijzen
we hadden een jarigen in ons midden  en dat was Mandy
groetjes Isabelle van Heugten